Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan ve Türkiye’de yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021 yılında kurulmuş, bağımsız bir dernektir.Doç. Dr. A. Murat
Özbayoğlu

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Abdülkadir
Varoğlu

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Arda
Sezen

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Aysu Kes
Erkul

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. Barış Esen

Danışma Kurulu Üyesi

Benan Kepsutlu

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Burcu Özsoy

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Celalettin Aktaş

Danışma Kurulu Üyesi

Cem Sünbül

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Cengiz Tomar

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Coşkun
Küçüközmen

Danışma Kurulu Üyesi

Emrah İNCE

Danışma Kurulu Üyesi


Fatih Tekeci

Danışma Kurulu Üyesi


Prof. Dr. Fatma Handan
Giray

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gökhan İnalhan

Danışma Kurulu Üyesi


İsmail Hakkı Polat

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Kerem Alkin

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Kıvılcım
Romya Bilgin

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Mustafa Aydın

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Oğuz Göksu

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Öykü İyigün

Danışma Kurulu Üyesi

Dr. R. Erdem Erkul

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Şeyda Ertekin

Danışma Kurulu Üyesi

Tacan İldem

Danışma Kurulu Üyesi

Tansu Yeğen

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Türksel Kaya Bensghir

Danışma Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Utku KÖSE

Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Yelda Ongun

Danışma Kurulu Üyesi