Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan ve Türkiye’de yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021 yılında kurulmuş, bağımsız bir dernektir.







Selim Tetik

Denetim Kurulu Başkanı

Doç. Dr. Arzu Al

Denetim Kurulu Üyesi

İrem Sezer

Denetim Kurulu Üyesi

Buse İlay Yıldız

Denetim Kurulu Üyesi

Yılmaz Burak Erdem

Denetim Kurulu Üyesi

Özlem Arslan Kart

Denetim Kurulu Üyesi