Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan ve Türkiye’de yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021 yılında kurulmuş, bağımsız bir dernektir.İrem
Sezer

Genel Sekreter Yardımcısı

Hilal
Numanoğlu

Genel Sekreter

Tarık
Sezan

Genel Sekreter Yardımcısı

Merve
Yıldırım

Yönetici Asistanı