Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan ve Türkiye’de yapay zeka konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021 yılında kurulmuş, bağımsız bir dernektir.Dr. Sertaç Canalp Korkmaz

Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı

Abdulkadir Özbek

Eğitim Komisyonu Başkanı

Prof. Dr. Coşkun Küçüközmen

Dijital Ekonomi Komisyonu

Doç. Dr. Barış Özçelik

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu

Selin Duru

İklim Değişikliği Komisyonu

Hasan Soydan

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu

Dr. Yusuf Yeşil

Sağlık Komisyonu

Muzaffer Can Atak

Ulaştırma Komisyonu