Zafer Küçükşabanoğlu

Zafer Küçükşabanoğlu


Günümüzde insanlar, dijitalleşen dünyada iki duygu arasında gidip gelmektedir. Bu duygular, belirsizliğin getirdiği korku ve yenilik duygusudur. Biz AIPA olarak bu duygular çerçevesinde dijitalleşmenin tamamıyla olumsuz olduğunu söyleyen bir grup ile dijitalleşmenin olumlu olduğunu söyleyen bir diğer grupla, karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz.


Belki de bizlerin şimdilik bu iki grubun ortasında olması gerekiyordu, ta ki pandemi dönemine kadar… Pandemi dönemiyle birlikte dijitalleşme, hayatımızdaki her konunun ana odağına yerleşti demek hiç de yanlış olmayacaktır. Bu dönemde hepimiz gördük ki dijitalleşen dünyada yerimizi alabilmek için bilgili olmamız gerekiyor. Bilgiye sahip olduktan sonra dijitalleşmeden korkmanın bir anlamı olmadığını düşünüyoruz.

Son yıllarda teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüme girdiğini hepimiz gözlemlemekteyiz. Pandemiyle birlikte bu değişim ve dönüşüm daha da artmış olup; bu artışa ek olarak, dünyayı yeni bir düzenin beklediğini de düşünmekteyiz.

Bu yeni döneme, toplumumuzun hazırlıklı olması gerektiğini savunuyoruz. Çünkü, hazırlıklı olan ve kendini güncelleyen toplumların başarılı; hazırlıksız olan ve kendini güncellemeyen toplumların ise başarısız olacağını düşünüyoruz. Bizler, bu durumda başarılı olan tarafta olmak istiyoruz. Bir diğer ifade ile biz, kazanan tarafta olarak, aynı zamanda ülkemize de katkılar sağlamak istiyoruz.

“Ülkene ve topluma faydalı olabilmek için donanımlı bir birey olman gerek.’’motivasyonuyla hareket eden ekibimizle birlikte, 2021 yılı itibarıyla bilginin en güçlü ve değerli olduğu döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Ekibimizle birlikte yaptığımız araştırmalar ve istişareler sonucunda “Yapay Zeka” konusunun günümüzdeki birçok konuyu etkilediğini, özellikle de 2025 yılından sonra etkilemenin ötesinde hayatımızın her alanını domine edeceğini öngörüyoruz.

Henry Ford’un“Eğer gelecek hakkında düşünmezseniz, asla bir geleceğiniz olmaz.”ve Hz. Mevlana’nın ‘’Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım.” sözlerinin ışığında ülkemizin geleceğini düşünerek, yeni şeyler söylemenin vaktinin geldiğine inanıyoruz.

Bu inancımız doğrultusunda Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) çatısı altında, yapay zekâya dair farkındalık yaratma ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturma hedefiyle heyecanlı, vizyoner ve toplumu önceleyen nitelikli bir ekiple, ülkemizde yapay zekâ ile ilgili bilinçlendirme çalışmalarını yürütmek üzere bir araya geldik.

Toplumda yapay zekâ konusuna dair farkındalık yaratmak, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamak ve ülkemizin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak; ülkemizde yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla politikalar üretmeyi hedefliyoruz.

Derneğimiz çatısı altında Yapay Zeka’yı ilgilendiren sadece birkaç konu başlığını değil; eğitimden, ekonomiye; medyadan, dış politikaya; kültür ve sanattan, spora kadar belirlediğimiz 18 konu başlığı altında ele alarak çalışmalarımızı yürüteceğiz.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) olarak çalışmalarımızı sürdürürken, ülkemizin yalnızca geleceği değil, aynı zamanda bugünüde olduklarını düşündüğümüz nüfusumuzun %31’ini ve yaklaşık 26 milyonluk bir kitleyi oluşturan, Z kuşağını önceleyecek olduğumuzu da özellikle belirtmek isteriz.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) ailesi olarak her şeyin en güzeline layık kıymetli ülkemiz için yürüyeceğiz, koşacağız ve hiç durmadan çalışacağız. Derneğimizin ülkemize ve toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.