• Cerebrum Tech
  • İstanbul Ticaret Üniversitesi
  • Kuantum Araştırma
  • ODTU
  • Başkent Üniversitesi
  • TİHEK
  • Gazi Üniversitesi
  • Bilkent Cyberpark