Türkiye’de yapay zekâ konusundaki ilk sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA), Şubat 2021’de kurulmuş bağımsız bir dernektir.

about-hero-image
 • 18+

  Çalışma Alanı
 • 75+

  Tomorrow Meetings
 • 60+

  Tomorrow Talks
 • 275+

  Üye
content-image-2

Yapay zekâya dair farkındalık yaratmak ve sektörün gelişimine dair bir platform oluşturmak doğrultusunda kurulan AIPA’nın amaçları aşağıda belirtilmiştir.

 • Türkiye’de yapay zekâ ile ilgili bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, toplumda yapay zekâ konusuna dair farkındalık yaratmak, bireysel ve kurumsal yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlamak,
 • Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel yapay zekâ toplulukları arasındaki iletişim ve etkileşimi artırmak,
 • Yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda üniversite, özel sektör, sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşları ile çok paydaşlı ortaklıklar kurarak kamu politikalarına katkı sağlamak,
 • Türkiye’de yapay zekâ konusunda çalışmaları teşvik ederek lisans ve lisansüstü seviyede çalışmalar yürüten vatandaşlara gerekli kriterler doğrultusunda maddi ve manevi destek sağlamak,
 • Yapay zekâ ile ilişkilendirilebilecek alanlarda lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları kaydıyla, alanda tecrübe sahibi olmaları için staj görmelerini sağlamak,
 • Türkiye’nin dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girme hedefini teknoloji girişimciliği ile hızlandırarak; Türkiye’de yeni girişimcilik kültürünü oluşturmak, desteklemek ve yaygınlaştırmayı sağlamak,
 • İhtiyaçlar doğrultusunda yapay zekâ alanına dair doğru bilgiler üretmek, bu bilgileri paylaşmak, ilgili kişi ve kurumları yönlendirecek şekilde danışmanlık vermek,
 • Sektördeki teknolojik gelişmeleri küresel çapta izlemek ve ilgili konulardaki tecrübe, görüş ve fikirlerin yayılmasını sağlamak,
 • Yapay zekâ politikalarının icraya dökülmesi için yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili kurumlarla gerçekleştirilecek kamu diplomasisi faaliyetlerine destek sağlamak,
 • Teknokentler ve kuluçka merkezleri gibi yapay zekâ alanında çalışan kuruluşlar ile işbirliği düzenlemek,
 • Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi kuruluşlarla ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlarla derneğin amaçları doğrultusunda iş birliği yapmak ve ortak çalışma kültürünü geliştirmek,
 • Yapay zekâ alanında gençleri sadece bir öncelik alanı olarak görmeyip, doğrudan karar alma süreçlerine dâhil ederek faaliyetlerde öncü şekilde görev, yetki ve sorumluluklar vermek,

Yapay Zekânın günümüzde ve gelecekte etki alanına gireceği öngörülen;

 1.  Ekonomi

 2.  Eğitim

 3.  Hukuk ve İnsan Hakları

 4.  Güvenlik ve Dış Politika

 5.  Medya ve İletişim

 6.  Siyaset

 7.  Çevre ve İklim

 8.  Tarım ve Kırsal Kalkınma

 9.  Enerji

 10.  Girişimcilik

 11.  E-Ticaret

 12.  Spor

 13.  Sağlık

 14.  Kültür ve Sanat

 15.  Göç

 16.  Turizm

 17.  Havacılık

 18.  Afet Yönetimi ve benzeri konulara dair etkilerini detaylıca araştırmalar yaparak yayımlamak ve kamuoyuna sunmaktır.

Üyelik

Kurumsal Kimlik

 • core-value-icon-1
  Vektörel Logo (pdf)

  AIPA Turkey’in yüksek çözünürlüklü logosunu bu bağlantı üzerinden görüntüleyebilir, indir butonuna tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz. İndir

 • core-value-icon-2
  Vektörel Logo (png)

  AIPA Turkey’in yüksek çözünürlüklü logosunu bu bağlantı üzerinden görüntüleyebilir, indir butonuna tıklayarak cihazınıza indirebilirsiniz. İndir

 • core-value-icon-3