Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin

Lisans Eğitimini Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2008 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yüksek lisans programından, 2015 yılında ise Kara Harp Okulu Uluslararası Güvenlik ve Terörizm doktora programından mezun oldu. Doç. Dr. Bilgin, 2016 tarihinden bu yana Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapmakta ve çalışmalarına devam etmektedir. Savaş ve barış çalışmaları, güvenlik ve uluslararası sistem ve strateji ilişkisi konularında çalışmaları bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan projelerde araştırmacı olarak da çalışmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı Başkent Stratejik Araştırmalar Derneği (SAM) başta olmak üzere çeşitli strateji merkezleri bünyesinde danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir.
Doç. Dr. Kıvılcım Romya Bilgin

Danışma Kurulu Üyesi