Doç. Dr. Oğuz Göksu

Oğuz Göksu, Aralık 1989’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü 2012’de birlikte tamamlayarak çift anadal yaptı ve bu süreçte pedagojik formasyon eğitimi de aldı. Eylül 2012’de Gaziantep Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik hayatına başlayan Göksu, 2013 ve 2016 arasında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü. Haziran 2014’te İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisansını “Siyasal İletişim Uygulamalarında Siyasal Kültürün Rolü” başlıklı teziyle tamamladı. Bu tez 2015 yılında 4. Sosyal Bilimler Teşvik Yarışmasında tez kategorisinde 2.lik ile ödüllendirildi. Akabinde ocak 2018’de İstanbul Üniversitesi’nde Siyasal İktidar İnşasında Lider Olgusu: Lider Tipolojileri Bağlamında Recep Tayyip Erdoğan İncelemesi başlıklı teziyle de doktorasını tamamladı. Gaziantep Üniversitesi’nde Ocak 2019’da Dr. Öğr. Üyeliğine atanan Göksu, Haziran 2020’de İletişim Çalışmaları bilim alanında Doçent unvanını almaya hak kazandı.

Çalışma alanları; siyasal iletişim ve siyasal liderlik, kamu diplomasisi, algı yönetimi, yeni medya ve spor iletişimi.

Star gazetesi Açık Görüş’te, The Brand Age ve Jargon dergilerinde siyasal iletişim konulu yazıları yayımlanan Göksu ulusal ve uluslararası 8 kitap, 14 makale, 15 bildiri, 18 kitap bölümü yayınladı ve 2 ulusal projede görev aldı.

Ocak 2018-2020 döneminde KONDA Araştırma ve Danışmanlık Şirketinin Gaziantep il sorumlusu olarak çalıştı. Daha sonra 2020-2022 yılları arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde misafir öğretim üyesi olarak derslere girdiği sırada 2019-2021 yıllarını kapsayan dönemde de eş zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında görev yaptı.

İletişim Başkanlığının bilimsel, hakemli dergisi İletişim ve Diplomasi’nin editörlüğünü yapmaktadır. Temmuz 2021’de TRT Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Ocak 2022’den bu yana Türkiye Yazarlar Birliği Ankara Şubesi Denetleme Kurulu üyesidir.

Evli ve iki çocuk babası olan Göksu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
Doç. Dr. Oğuz Göksu

Danışma Kurulu Üyesi