Dr. Arda Sezen

Atılım Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden 2006 yılında mezun oldu.

Yüksek Lisans ve Doktora programlarını aynı üniversitenin Yazılım Mühendisliği’nde burslu olarak tamamladı.

Çeşitli kamu, özel sektör ve uluslararası organizasyon bünyesinde bilgisayar mühendisi, yazılım uzmanı, proje koordinatörü, teknik proje yöneticisi ve teknik lider görevlerinde yer almış ve danışmanlık yapmıştır.

Ülke genelinde faydalanılan, “T.C. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirdiği 2017-2019 yılları arasındaki Dünya Bankası danışmanlığı ile “2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı” çalışmaları, içinde yer aldığı yüksek bütçeli projeler arasındadır.

TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı tarafından fonlanmış olmak üzere çok sayıda Ar-Ge projesinde araştırmacı olarak bulunmuştur.

2022 tarihinden itibaren Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde görev yapmakta ve Yapay Zeka alanında araştırmalarına devam etmektedir.
Dr. Arda Sezen

Danışma Kurulu Üyesi