Dr. R. Erdem Erkul

1999 yılında Türkiye’nin ilk web ve medya portalı olan Türkport Elektronik Yayıncılık ve İletişim A.Ş’de Kent Rehberi Muhabiri olarak çalışma hayatına başlayan Erkul, 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde akademisyen olarak çalışma hayatını sürdürmüştür.

2005 yılında kurduğu Türkiye’nin ilk bilişim portalı olma özelliğine sahip e-devlet bilgi portalı www.dijitaldevlet.net ve 2008 Şubat ayında kurduğu uluslararası e-devlet portalı www.digital-goverment.net ile Türkiye, Avrupa ve Amerika’da e-devlet alanında birçok ödüle layık görülmüştür.

2008-2009 akademik yıllarında doktora burslusu olarak Harvard Üniversitesi’nde bir proje sonucu kurulan ve Prof. Jane Fountain‘ın direktörlüğünde faaliyet gösteren National Center For Digital Government‘ta çalışmalarda bulunmuştur.

2009 Yılı içerisinde Massachusetts Üniversitesi‘nde Kamu Politikaları, Girişimcilik ve e-Devlet konularında akademik çalışmalarına devam eden Erkul, 2013 Haziran ayında Harvard Üniversitesi John F. Kennedy Kamu Yonetimi Okulunda Inovasyon için Ekonomik Kalkınma Programına katılmıştır.

Prof. Calestous Juma’nın başkanlığını yaptığı program boyunca kamu politikaları, inovasyon, girişimcilik konularında çalışmalarda bulunmuştur.Erkul doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Yönetim Bilimleri Anabilim dalında yapmış olup, halen Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Profesyonel Bilişim Dernekleri Konseyi’nde TBD Temsilciliği görevi ve Türk-Amerikan Bilim Adamları Derneği (TASSA) üyeliği bulunmaktadır.

Merkezi Brüksel’de bulunan Avrupa Bilişim Dernekleri Konseyi (CEPIS) Başkan Yardımcılığı ve Türkiye Bilişim Vakfı yürütme kurulu üyeliklerini ise halen sürdürmektedir. 2020 Aralık ayında, Global Girişimcilik Network’ü (GENTürkiye) yönetim kuruluna seçilmiştir.

2010-2013 yılları arasında Microsoft Türkiye Kamu İsleri, Akademik Programlar ve Sosyal Sorumluluk Programları Direktörlüğü, 2013-2014 arasında ise Ortadogu Afrika Bölgesinde 79 ülkeden sorumlu Microsoft planlama direktörlüğü görevlerini yapmış olup;2014-2018 yılları arasında, Samsung Türkiye Kamu Sektörü & Kurumsal İlişkiler Direktörü ve ülke sözcülüğü görevlerini de yürüten R. Erdem ERKUL, 2018 Temmuz-2020 Kasım ayları arasında ise Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini yürütmüştür. 2021 yılında Cerebrum Tech şirketinin kuruculuğunu üstlenmiştir. Harvard Business Review gibi saygın iş ve teknoloji dergilerinde makaleler kaleme almıştır. TEDx konferansının konuşmacılarındandır.

Spotify üzerinden “Dijital Dünya“, “Teknoloji ve Sosyoloji” podcast serilerini yayınlamaktadır.

YouTube üzerinden müzikten teknolojiye pek çok alanda yayınlar yapmaktadır.
Dr. R. Erdem Erkul

Danışma Kurulu Başkanı