Dr. Yasin Murat Kadıoğlu

Dr. Yasin Murat Kadıoğlu, tamamı elektrik ve elektronik mühendisliği bölümünden olmak üzere, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini New York Üniversitesi’nden, doktora derecesini ise Imperial College London’dan aldı. 

Doktora derecesini takiben Avrupa Birliği H2020 araştırmacı bursunu almaya hak kazanarak Imperial College London’da Akıllı Sistemler ve Ağlar Grubu altında akademik çalışmalarına devam eden Dr. Kadıoğlu, yüksek öğrenimi boyunca çeşitli uluslararası dergi ve konferanslarda akademik çalışmalarını yayınladı. 

Akademik çalışmaları sonrasında finans sektörüne geçerek Chicago merkezli bir firmada yapay zeka temelli yüksek frekansta alım satım yapan algoritmaların geliştirilmesi üzerine çalıştı. Ülkeye dönüşü ile farklı şirket ve start-up’larda kurucu ortak ve yönetici pozisyonlarını üstlenen Dr. Kadıoğlu, Türkçe hukuki metinlerin yapay zeka ile işlenmesi projesi ile Tübitak 1512 programı kapsamında girişimci fonlama hibesini almaya hak kazandı. Halen savunma sanayi, finans ve sağlık sektörlerinde yapay zekanın etkin şekilde kullanıldığı projelerin geliştirilmesi üzerine çalışarak iş hayatını devam ettirmektedir.   

2022 yılında üyesi olduğu Yapay Zeka Politikaları Derneği’nin 2. Olağan Genel Kurulu’nda Dr. Kadıoğlu yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir. 

Dr. Yasin Murat Kadıoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi