Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu

Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu 1979 yılında Kara Harp Okulundan Topçu subayı olarak ve İşletme lisans derecesi ile, 1985 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesinde İşletme yüksek lisansı, 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Yönetim doktora derecesi ile mezun oldu. 1984-2004 yıllarında Kara Harp okulunda öğretim elemanı, Yönetim-Liderlik laboratuarı kısım amirliği, Sistem Yönetimi Bilimleri Bölüm Başkanlığı, Akademik Danışma ve Eğitim Merkezi Başkanlığı, Savunma Bilimleri Enstitüsü kurucu Müdürlüğü görevleri yaptı. Bir buçuk yıl süre ile Kanada Savunma Bakanlığında İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalıştı.

Yarım zamanlı olarak ODTÜ, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Yeditepe Üniversitesinin İşletme Bölümlerinde, TODAİE, Milli Güvenlik Akademisinde, Milli Savunma Bakanlığı SATEM, Harp Akademileri (Kara, Deniz, Hava), BİOEM, Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi, Almanya NATO Okulunda dersler verdi. NATO Eğitim Grubu Bireysel Eğitim çalışma grubunda delege ve başkan olarak çalıştı. 2004 yılı sonunda Silahlı Kuvvetlerden Doçent derecesi ile Albay rütbesinden emekli oldu.

Şu anda, Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Varoğlu, İşletme Bölüm Başkanlığı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Üniversitenin Uluslar arası İlişkiler, Akademik Değerlendirme Koordinatörlüğü, Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü gibi görevler yaptı. Son yedi yıldır Üniversitenin Rektör Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Stratejik Yönetim, Liderlik, Müzakerecilik, Uluslar arası Yönetim, Uluslar arası Askeri Operasyonların yönetimi ve Askeri Sosyoloji konularında ulusal ve uluslar arası makale ve yayımlanmış kitapları vardır.
Prof. Dr. Abdulkadir Varoğlu

Danışma Kurulu Üyesi