Prof. Dr. Celalettin Aktaş

Lisansını Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. Yüksek lisansını Uluslararası İşletme Yönetimi Bilim Alanında Middlebury Institute of International Studies Monterey’de yapmıştır. Doktorasını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazetecilik Anabilim Dalında tamamlamıştır. Kendisi Uygulamalı İletişim Bilim Alanında doçent unvanını sahiptir.

İletişim teknolojileri ve yeni medya, hibrit ilişim araçları, uygulamalı iletişim, gazetecilik ve QR Kod teknolojisi alanında akademik çalışmalar yapmaktadır. Intermedia International e-Journal’ın editörüdür. Halen İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır.
Prof. Dr. Celalettin Aktaş

Danışma Kurulu Üyesi