Prof. Dr. Fatma Handan Giray

Akademik Unvanlar:

1.Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2021 –Devam Ediyor.
2.Doç. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi
Bölümü, 2017-2021
3.Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2013 2017.
4.Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2009-2013.
5.Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 1991-1998.

Akademik İdari Deneyim:

1.Dekan Yardımcısı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi.
2.Bölüm Başkanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2021 – Devam Ediyor.
3.Ana Bilim Dalı Başkanı, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü, 2015- 2016.
4.Dekan Yardımcısı, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2011-2015.

Sivil Toplum Kuruluşları:

Türkiye Tarım Ekonomisi Derneği
Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği (http://avrasyated.org/)
The European Association of Agricultural Econom
Prof. Dr. Fatma Handan Giray

Danışma Kurulu Üyesi