Prof Dr. Mustafa Aydın

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde lisans, Lancaster Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar alanında yüksek lisans ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktora eğitimi alan Prof. Dr. Mustafa Aydın, Ankara Üniversitesi öğretim üyeliği (1994-2005), TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı (2005-2009) ve Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğü (2010-2018) görevlerini yürüttü. Michigan (1998), Harvard (2002) ve Atina (2003) ile RichardsonInstituteforPeaceStudies (1999), EU Institutefor Security Studies (2003) ve InstitutfürdieWissenschaftenvomMenschen’de (2018) misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen Kadir Has Üniversitesi’nde Öğretim Üyeliğine devam eden Aydın, Uluslararası İlişkiler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlığı, Türk Yunan Forumu Eş-Koordinatörlüğü ile World CouncilforMiddleEasternStudies Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir. Aralarında Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkistan Masası Başkanlığı (1999-2003), Uluslararası Politika Araştırmaları Enstitüsü Direktörlüğü (2005-2011) ve Uluslararası Karadeniz Komisyonu Eş-Başkanlığı (2010) da bulunan çok sayıda düşünce kuruluşunda görevler alan Aydın, halen Global Academy Koordinatörlüğü ile Uluslararası İlişkiler dergisi ve Panorama Portal Genel Yayın Yönetmenliğini sürdürmektedir. Prof. Aydın Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi ile Euro-Mediterranean University (Slovenya) Senatosu seçilmiş üyesidir.
Prof Dr. Mustafa Aydın

Danışma Kurulu Üyesi